Hồ bơi sinh thái

HỒ BƠI SINH THÁI 03

Mã sản phẩm: HBST03

Giá: Liên hệ


- Khu vực bơi : 58 m²
- Khu vực tái sinh : 64 m²
- Diện tích lọc sinh học : 10 m²
- Tổng diện tích: 132 m²
độ sâu nước : 2,0 m
lót : màu xám đậm

- swimming area: 58 m²
- regeneration area: 64 m²
- bio filter area: 10 m²
- total area: 132 m²
water depth: 2,0 m
liner: dark grey

  BIO-NATURAL POOL on facebook