Vật liệu xây dựng cảnh quan

Vật liệu hoàn thiện hồ bơi

Mã sản phẩm: Blue

Giá: 750.000đ


Chất liệu đá nhân tạo.

Bê tông vữa chất liệu đá nhân tạo tô trát láng làm hoàn thiện bề mặt lòng hồ bơi

 

 

  BIO-NATURAL POOL on facebook