Vật liệu xây dựng cảnh quan

Vật liệu hoàn thiện hồ bơi 02

Mã sản phẩm: Black Onxy

Giá: 750.000đ


Chất liệu đá nhân tạo.

Bê tông đá nhân tạo tô trát làm láng bề mặt lòng hồ bơi.

 

  BIO-NATURAL POOL on facebook